Siam Wellness, de beste investering in je gezondheid
 

Fotoalbum

vlag Thailand
Welke foto's? Waar?

Al onze foto's, verspreid over de hele website, vind je in prak­tische albums op de cor­res­pon­de­rende mas­sage-web­pa­gina's of gebun­deld op deze pagina in een over­zich­te­lijke foto­galerij.

 

Bekijk op deze webpagina de fotogalerij met alle fotoalbums

Fotogalerij

 

In de foto­gale­rij hier­onder tonen we de 'indivi­duele' foto­al­bums, geca­ta­lo­geerd per on­der­werp: li­chaams­mas­sage, olie­massage, gezichts­mas­sage, voet­mas­sage, vari­anten van Thaise mas­sage, stoel­massage, krui­den­stem­pel­mas­sage, ope­ning van Siam Well­ness, oplei­dings­cen­trum Wat Pho, enzo­voort...

 

WYSIWIG: What you see is what you get

We houden je niet voor de gek.(*) Wij tonen fo­to's "in situ", ter plaat­se geno­men in on­ze zaak, dus geen cliché-fo­to's genre 'lachend model met haar­bloempje en een paar blin­kende hot­stones op haar rug'. Zo weet en zie je wat je bij Siam Well­ness mag ver­wachten.

* Sinds de afschaf­fing van de vesti­gingswet in 2018 is het hek van de dam en heeft de wet­gever beslist om toe te staan dat u met priet­praatjes en nep­diplo­ma's mag ver­leid worden om door de eerste de beste kwak­zalver gemas­seerd te wor­den. Alle hens aan dek voor de serieuze salons, die - vol­le­dig te­recht trou­wens - vóór 2018 nog alle moeite moesten doen om hun ken­nis en kunde te be­wij­zen, om u van deze prak­tij­ken op de hoog­te te bren­gen.

Naast foto's over ons mas­sa­ge­aan­bod zie je ook fo­to's van Wat Pho, de be­roem­de tem­pel die de Lig­gen­de Boed­dha huis­vest, maar ook het Mek­ka van de tra­di­tio­nele Thaise mas­sa­ge. We nemen je ook mee naar het op­lei­dings­cen­trum en tonen beel­den en muur­schil­de­rin­gen die de eeuwen­oude ken­nis der mas­sage heb­ben vast­gelegd.

 

[Door op de foto's te klikken open je de fotoalbums]

 

Siam Wellness, de beste investering in je gezondheid