Siam Wellness, de beste investering in je gezondheid

Siam Wellness in de media

vlag Thailand

logo Radio2 Interview met Siam Wellness door AN LUYTEN. Op donder­dag 15 novem­ber in het pro­gram­ma Middag­post op Radio 2 Ant­werpen tus­sen 12u en 13u

Het interview start al of niet automatisch afhankelijk van uw browser.

Druk op de 'Play' knop en beluister de muziekkeuze van Siam Wellness in 'De Topcollectie van Radio 2'

 

"Oosterse remedie voor wes­ter­se stress" in Gazet Van Ant­werp­en van 20 ok­to­ber Lees het volledige artikel uit de Gazet Van Antwerpen

Blessing door de Abt van de Tempel, Phrakhruvinaithorn Somsak Subhalert
Het gebed Het aanbrengen van de armbandjes

In diverse kranten en nieuws­si­tes ver­schenen in de gedrukte en/of online versie arti­kels over de heil­zame tra­ditionele Thaise massage van Siam Wellness die wortel schiet in de Kempen. Op deze pagina vind je links naar deze arti­kels. Deze links zijn actu­eel op het moment van plaat­sing op deze website. Wij houden het in de gaten maar moch­ten som­mige links je niet meer naar de juiste web­pagina's voe­ren dan ver­ont­schul­di­gen we ons daar­voor.

 

Tot snel voor een onvergetelijk Siam Wellness moment!