Siam Wellness, de beste investering in je gezondheid

Thaise stoelmassage

vlag Thailand

Thaise stoelmassage


Een stoelmassage is de meest toegankelijke massagevorm.

Benchamart “prepareert” de massagestoel stoelmassage: in korte tijd wordt een groot effect bereikt

Met “toegan­ke­lijk” bedoelen we dat deze vorm van Thaise mas­sage vooral ge­schikt is voor men­sen met wei­nig tijd, maar die toch wil­len genie­ten van een zowel ver­kwik­kend als effi­ciënt mas­sage­moment.

Er wordt geen olie ge­bruikt en je kunt onmid­del­lijk met je kleren aan op de comfor­tabele mas­sage­stoel plaats­nemen. Een yo­ga-out­fit is na­tuur­lijk ook mo­gelijk. Ver­volgens wor­den nek, rug, schou­ders, ar­men, han­den en hoofd pro­fes­sio­neel “bewerkt”. Er wordt gericht gemas­seerd op de li­chaams­zones die door het werk het zwaarst wor­den belast. Na de mas­sage kan je onmid­dellijk op­staan en als her­boren je da­ge­lijkse bezig­heden hervat­ten.

Een groot voor­deel van de Thaise stoel­mas­sa­ge is dat je in korte tijd een groot effect bereikt.

Siam Wellness houdt je basis gezond