Siam Wellness, de beste investering in je gezondheid

Tarieven vanaf 1 september 2023

vlag Thailand
 

15% kennis­ma­kings­kor­ting: Om het ver­schil te er­varen tussen een pro­fes­sio­nele top­mas­sage en ver­edeld ge­frutsel bieden wij nieuwe klanten die Siam Well­ness nooit eerder heb­ben bezocht, een een­ma­lige kennis­makings­korting van 15%.
Een vloed­golf van mas­sage- en well­ness­sa­lons heeft Vlaan­de­ren over­spoeld sinds de
afschaf­fing van de ves­ti­gings­wet in 2018. Sinds­dien mag ie­de­reen u mas­se­ren zon­der op­lei­ding of beroeps­kennis. Men­sen die wel zorg wil­len dra­gen voor hun li­chaam, moeten nu zelf het onder­scheid zien te maken tussen kwak­zal­vers en kwa­li­ta­tieve sa­lons. Slechts wei­nigen hebben de kennis, de kunde, de kracht, de er­varing en het aan­ge­boren talent om he­lende top­mas­sages te geven.
Voor meer info over de afschaf­fing van de ves­tigings­wet, lees
'Iedereen Masseur'.
Download hier de 15% kortings­bon voor nieuwe klanten.

MASSAGE

(2)30 min. 45 min. 60 min. 75 min. 90 min. 120 min. 150 min.
Thaise lichaamsmassage (1)€ 70,- (1)€ 85,- € 100,- € 130,- € 160,-
Thaise oliemassage (1)€ 70,- (1)€ 85,- € 100,- € 130,- € 160,-
Thaise voetmassage € 45,- € 60,- € 70,- € 85,- € 100,- € 130,-
Thaise stoelmassage € 45,- € 60,- € 70,-
Thaise rug-, schouder-, nek- en hoofdmassage € 45,- € 60,- € 70,- € 85,- € 100,- € 130,-
Thaise hoofd- en nekmassage € 45,- € 60,- € 70,- € 85,- € 100,-
Thaise arm-, schouder-, hoofdmassage € 45,- € 60,- € 70,- € 85,- € 100,-
Thaise kruidenstempelmassage € 110,- € 140,- € 170,-
Thaise gezichtsmassage (gezichtsmassage duurt circa 70 min.) € 70,-

(1) We adviseren minimaal anderhalf uur voor een "vol­le­dige lichaams­mas­sa­ge". Dit be­te­kent niet dat we je met minder tijd niet kunnen helpen. Het is dan wel beter je te beperken tot de behandeling van bepaalde li­chaams­delen. Lees hiervoor VA­RI­ANTEN VAN THAISE MASSAGE.

(2) Alleen in combinatie met andere massages van minimaal 30 minuten. 30 minu­ten is in veel geval­len te wei­nig om een tradi­tionele Thaise mas­sage goed uit te voeren. Kan enkel in zeer speci­fieke geval­len over­wogen worden, bij­voor­beeld bij een 'spoed'­behan­deling van vaste klan­ten.


Cadeaubonnen met geldbedrag aangekocht vóór 1 september 2023: de keuze van behandelingen kan volgens de oude tarieven mits de vervaldag wordt gerespecteerd.

gele bloemOpmerkingen: Na ieder bezoek (zowel massage als Health Mate) wordt je gratis en inherent aan het wellnessmoment een glas versgeperst "vitaminensap" (koffie of thee indien gewenst) aangeboden.

Klanten­kaart, arran­ge­men­ten


Klantenkaart

Voor wie houdt van variatie in zijn wellness­bezoek en een gezon­de levens­stijl na­streeft

 

Vraag zelf om je per­soon­lijke klanten­kaart! Je kiest ieder bezoek een behandeling en betaalt de normale prijs. Ieder bezoek wordt op je kaart geno­teerd. De klanten­kaart is op naam en is niet over­draag­baar aan derden. Ze is niet cu­mu­leer­baar met an­dere ac­ties zoals bvb. kor­tin­gen via arran­ge­menten. Na 12 bezoe­ken heb je recht op 10% van het to­taal gespen­deerde bedrag. Deze reduc­tie wordt cash ver­rekend na je twaalf­de bezoek.

Arrangementen

Arrangementen stel je zelf samen door te com­bi­neren.

 

Je kiest in principe voor een combinatie van

  • 2 massagebehandelingen
  • 1 massage en 1 Health Mate bezoek

Je telt de individuele prijzen op. Vervolgens trek je € 4,- af van deze som.
Kies je voor minstens 1 massage­be­han­de­ling van minimaal 2 uur, dan trek je € 6,- af van deze som.

 

2 voorbeelden maken dit duidelijk.

  • Je kiest voor een Thaise voetmassage van 30 minuten, gevolgd door een Thaise gezichts­mas­sage. Dan betaal je € 45,-(voet­massage) + € 70,-(gezichts­massage) = € 115,- Je betaalt uit­ein­delijk na aftrek van € 4,- nog slechts € 111,-
  • Je kiest voor een Thaise lichaams­mas­sage van 2 uur, gevolgd door een Health Mate bezoek van 30 minuten. Dan betaal je € 130,-(lichaams­mas­sage) + € 35,-(Health Mate) = € 165,- Je betaalt uit­ein­delijk na aftrek van € 6,- nog maar € 159,-
lijn

HEALTH MATE infrarood

30 min. 45 min. 60 min.
1 persoon € 35,- € 40,- € 45,-
2 personen € 53,- € 60,- € 70,-
Het gebruik van handdoeken is gratis, zowel de cabine­hand­doeken als de handdoek voor na de douche. Ook drinkwater, waarvan we het gebruik voor, tijdens en na de sessie sterk aanbevelen, is gratis.
Abonnement Health Mate
Abo Klassiek (voor 1 persoon)

12 beurten van 30 minuten voor € 370,- in plaats van € 420,-. Dit is € 30.83,- per beurt.

12 beurten van 45 minuten voor € 430,- in plaats van € 480,-. Dit is € 35.83,- per beurt.

12 beurten van 60 minuten voor € 490,- in plaats van € 540,-. Dit is € 40.83,- per beurt.

cadeaubon ontvangster van een Siam Wellness cadeaubon

Cadeaubon van Siam Wellness: een geschenk uit de hemel!

cadeaubon

Siam Wellness, Well voor je zijn