Siam Wellness, de beste investering in je gezondheid

Tarieven vanaf 1 maart 2023

vlag Thailand
 

15% kennis­ma­kings­kor­ting: Om het ver­schil te er­varen tussen een pro­fes­sio­nele top­mas­sage en ver­edeld ge­frutsel bieden wij nieuwe klanten die Siam Well­ness nooit eerder heb­ben bezocht, een een­ma­lige kennis­makings­korting van 15%.
Een vloed­golf van mas­sage- en well­ness­sa­lons heeft Vlaan­de­ren over­spoeld sinds de
afschaf­fing van de ves­ti­gings­wet in 2018. Sinds­dien mag ie­de­reen u mas­se­ren zon­der op­lei­ding of beroeps­kennis. Men­sen die wel zorg wil­len dra­gen voor hun li­chaam, moeten nu zelf het onder­scheid zien te maken tussen kwak­zal­vers en kwa­li­ta­tieve sa­lons. Slechts wei­nigen hebben de kennis, de kunde, de kracht, de er­varing en het aan­ge­boren talent om he­lende top­mas­sages te geven.
Voor meer info over de afschaf­fing van de ves­tigings­wet, lees
'Iedereen Masseur'.
Download hier de 15% kortings­bon voor nieuwe klanten.

MASSAGE

(2)30 min. 45 min. 60 min. 75 min. 90 min. 120 min. 150 min.
Thaise lichaamsmassage (1)€ 65,- (1)€ 80,- € 90,- € 120,- € 150,-
Thaise oliemassage (1)€ 65,- (1)€ 80,- € 90,- € 120,- € 150,-
Thaise voetmassage € 40,- € 55,- € 65,- € 80,- € 90,- € 120,-
Thaise stoelmassage € 40,- € 55,- € 65,-
Thaise rug-, schouder-, nek- en hoofdmassage € 40,- € 55,- € 65,- € 80,- € 90,- € 120,-
Thaise hoofd- en nekmassage € 40,- € 55,- € 65,- € 80,- € 90,-
Thaise arm-, schouder-, hoofdmassage € 40,- € 55,- € 65,- € 80,- € 90,-
Thaise kruidenstempelmassage € 100,- € 130,- € 160,-
Thaise gezichtsmassage (gezichtsmassage duurt circa 70 min.) € 65,-

(1) We adviseren minimaal anderhalf uur voor een "vol­le­dige lichaams­mas­sa­ge". Dit be­te­kent niet dat we je met minder tijd niet kunnen helpen. Het is dan wel beter je te beperken tot de behandeling van bepaalde li­chaams­delen. Lees hiervoor VA­RI­ANTEN VAN THAISE MASSAGE.

(2) Alleen in combinatie met andere massages van minimaal 30 minuten. 30 minu­ten is in veel geval­len te wei­nig om een tradi­tionele Thaise mas­sage goed uit te voeren. Kan enkel in zeer speci­fieke geval­len over­wogen worden, bij­voor­beeld bij een 'spoed'­behan­deling van vaste klan­ten.


Cadeaubonnen met geldbedrag aangekocht vóór 1 maart 2023: de keuze van behandelingen kan volgens de oude tarieven mits de vervaldag wordt gerespecteerd.

gele bloemOpmerkingen: Na ieder bezoek (zowel massage als Health Mate) wordt je gratis en inherent aan het wellnessmoment een glas versgeperst "vitaminensap" (koffie of thee indien gewenst) aangeboden.

Klanten­kaart, arran­ge­men­ten


Klantenkaart

Voor wie houdt van variatie in zijn wellness­bezoek en een gezon­de levens­stijl na­streeft

 

Vraag zelf om je per­soon­lijke klanten­kaart! Je kiest ieder bezoek een behandeling en betaalt de normale prijs. Ieder bezoek wordt op je kaart geno­teerd. De klanten­kaart is op naam en is niet over­draag­baar aan derden. Ze is niet cu­mu­leer­baar met an­dere ac­ties zoals bvb. kor­tin­gen via arran­ge­menten. Na 12 bezoe­ken heb je recht op 10% van het to­taal gespen­deerde bedrag. Deze reduc­tie wordt cash ver­rekend na je twaalf­de bezoek.

Arrangementen

Arrangementen stel je zelf samen door te com­bi­neren.

 

Je kiest in principe voor een combinatie van

  • 2 massagebehandelingen
  • 1 massage en 1 Health Mate bezoek

Je telt de individuele prijzen op. Vervolgens trek je € 4,- af van deze som.
Kies je voor minstens 1 massage­be­han­de­ling van minimaal 2 uur, dan trek je € 6,- af van deze som.

 

2 voorbeelden maken dit duidelijk.

  • Je kiest voor een Thaise voetmassage van 30 minuten, gevolgd door een Thaise gezichts­mas­sage. Dan betaal je € 40,-(voet­massage) + € 65,-(gezichts­massage) = € 105,- Je betaalt uit­ein­delijk na aftrek van € 4,- nog slechts € 101,-
  • Je kiest voor een Thaise lichaams­mas­sage van 2 uur, gevolgd door een Health Mate bezoek van 30 minuten. Dan betaal je € 120,-(lichaams­mas­sage) + € 30,-(Health Mate) = € 150,- Je betaalt uit­ein­delijk na aftrek van € 6,- nog maar € 144,-
lijn

HEALTH MATE infrarood

30 min. 45 min. 60 min.
1 persoon € 30,- € 35,- € 40,-
2 personen € 45,- € 53,- € 60,-
Het gebruik van handdoeken is gratis, zowel de cabine­hand­doeken als de handdoek voor na de douche. Ook drinkwater, waarvan we het gebruik voor, tijdens en na de sessie sterk aanbevelen, is gratis.
Abonnement Health Mate
Abo Klassiek

12 beurten van 30 minuten voor € 300,- in plaats van € 360,-. Dit is € 25.00,- per beurt.

12 beurten van 45 minuten voor € 350,- in plaats van € 420,-. Dit is € 29.16,- per beurt.

12 beurten van 60 minuten voor € 400,- in plaats van € 480,-. Dit is € 33.33,- per beurt.

cadeaubon ontvangster van een Siam Wellness cadeaubon

Cadeaubon van Siam Wellness: een geschenk uit de hemel!

cadeaubon

Siam Wellness, Well voor je zijn