Siam Wellness, de beste investering in je gezondheid

Thaise kruidenstempelmassage

vlag Thailand

Thaise kruidenstempelmassage


Wat?

Thaise kruidenstempelmassage Bij Thaise krui­den­stem­pel­mas­sage, ook Thai Herbal Mas­sage ge­noemd, wordt ge­werkt met war­me krui­den­stem­pels. Deze krui­den­stem­pels zijn ont­span­nende, reini­gende en acti­ve­ren­de Thaise kruiden die in een witte doek van natuur­lijk lin­nen zijn gebundeld en aan de boven­kant dicht­gebonden met een touwtje. In het Thai heten deze stempels 'Loehk Prakob'.

 

Een aantal vaak gebruikte kruiden zijn koriander­zaden, lavendel­bloemen, euca­lyp­tus­bla­deren, verse gember, ginseng wortel, komijn­zaden, rooi­bos en tur­meric(kur­kuma). Kur­kuma (Tur­meric) is in het Oosten bekend als het ‘heilige poeder’. Het wordt al sedert eeuwen gebruikt als wond­gene­zing en tegen infec­ties en andere gezond­heids­problemen.

 

 

De kruiden worden voor de bloei­tijd geoogst, omdat ze dan beschik­ken over hun volle aroma. Daarna worden ze gedroogd op weten­schap­pelijke wijze. Hierdoor komt de volle aroma van de kruiden pas vrij bij de behande­ling.

 

Effect

Volgens de traditio­nele Thaise medicijn­weten­schap kunnen pijnen en span­ningen, die niet met tradi­tionele Thaise mas­sage kunnen weg­genomen worden, beter behandeld worden met warme kruiden­stempels.

 

Door de kruidens­tempels te verwarmen met stoom en vervol­gens het lichaam hiermee te “bestem­pelen” zullen de poriën van de huid zich openen en de kruiden het lichaam binnen­dringen. Door de warmte van de stempels werken de kruiden diep in het onder­lig­gende spier­weefsel en activeren de door­bloeding. Het hele lichaam ervaart hier­door de heil­zame werking van de kruiden: soepe­lere spieren, verlich­ting van spier­pijn, ontgif­ting, reini­ging.

 

Vooral mensen met mi­graine, burn-out, slaap­pro­blemen, ob­sti­pa­tie, jicht en reu­ma hebben baat bij deze behan­de­ling.

 

Hoe?

Als de kruiden­bundels zijn ge­maakt, moeten ze on­geveer 10 minuten worden ge­stoomd of in heet water trek­ken, voor­dat ze worden ge­bruikt.

 

Bij de Thaise kruiden­stempel­mas­sage wordt de hele achter­kant van het lichaam behandeld. De nadruk wordt vanzelf­sprekend gelegd op de pijn­punten, hoewel je hele­maal geen pijn hoeft te hebben om van deze wonder­lijke massage te genieten.

 

In combinatie met de stempels wordt het li­chaam gemas­seerd op tradi­tionele Thaise wijze: hard of zachter aangepast aan de wens van de klant.

 

Bij zwangerschap wordt deze massage afgeraden.

Siam Wellness: het WAUW-gevoel van een unieke massage