Siam Wellness, de beste investering in je gezondheid

Traditionele Thaise lichaamsmassage

vlag Thailand

Traditionele Thaise lichaamsmassage


De specialiteit van Siam Welness is de “diepte­massage”. Deze massage werkt vooral helend, maar is ook een weldaad voor lichaam en geest.

Tip: GEEN ZWARE MAALTIJDEN ANDERHALF UUR VOOR DE MASSAGE!

 

 

Zij bevordert de door­stroming in de energiebanen en de bloedvaten en ze be­vor­dert de lymfedrainage. Door de druk van een diepe Thaise massage ver­dwij­nen ver­kle­vingen van het bindweefsel om de spieren en worden blok­ka­des op­ge­heven.

Spieren, pezen en gewrichten worden soepel ge­maakt, zenuwen tot rust gebracht zodat bloed en energie weer ongeremd kunnen stro­men. Je voelt tijdens de massage alle span­ning uit je lichaam wegvloeien.

 

Wees je ervan be­wust dat de Thaise mas­sage heel stevig kan zijn en heel wat e­ner­gie vergt van de mas­seuse!

 

Sporters maar ook normaal gezonde personen hebben veel baat bij de hardere variant.

 

massagemat en massagestoel De massage gebeurt op een dikke mat of matras op de vloer. Voor deze massage krijg je een ruim vallende yoga outfit. Vooraleer de mas­sage begint, krijgen je voeten een deugd­doend badje. Vervolgens word je met onder andere druk-, wring-, kneed-, klop-, klap-, knijp- en strekbewegingen van kop tot teen, van vingerkootje tot oorlel, bewerkt met han­den, voeten, hielen, knieën en ellebogen en soms zelfs met het volle gewicht van de ge­dre­ven masseuse!

 

Door deze energieke stijl onderscheidt de tra­di­ti­onele Thaise massage zich van de meeste an­de­re mas­sa­ge­vor­men.

Het spreekt vanzelf dat deze massage alleen bij gezond weefsel kan worden toegepast. (*Let wel op voor contra-indicaties, dit zijn omstan­dig­heden waarbij je beter niet gemasseerd wordt. Meer hierover onder de pa­ra­graaf "Medisch beleid" op het webblad Huisstijl).

 

Er bestaan tientallen vormen van massage, maar de traditionele Thaise massage is waarschijnlijk de beste en meest efficiënte voor je welzijn, ten­min­ste als ze wordt uitgevoerd door een bekwame masseuse/masseur.

 

Schrik? Bedenk vooral: NO PAIN NO GAIN…! Een beetje pijn tijdens de massage is normaal. Wat aanvankelijk lijkt op een kleine marteling vertaalt zich algauw in pure ontspanning. Je zult merken, achteraf valt het allemaal best mee. En vooral, vrees niet: onze masseuse weet wat ze doet, ze is hiervoor pro­fes­sioneel opgeleid. En het is echt niet de bedoeling dat je je kiezen kapot knarst van de pijn. Je vertelt dus best zelf aan de masseuse of je de harde of de zachtere aanpak verkiest. Ieder lichaam reageert namelijk anders op Thaise massage.

 

Zacht of intens? Aan jou de keuze. Thaise massage kun je heel luchtig toe­pas­sen, ter ontspanning, maar ook heel diepgaand, ter genezing. Heb je lichamelijke klachten dan vraag je best vooraf aan je arts of een diepe Thaise massage wel goed voor je is. Misschien heb je meer baat bij een zachte ontspannende Thaise oliemassage? Wanneer je beslist hebt om de hardere variant te kiezen en je voelt tijdens de massage dat je jezelf hebt overschat, zeg je dit gewoon aan de masseuse. En ze vraagt herhaaldelijk tijdens de sessie of je de druk kan verdragen.

 

Een goed uitgevoerde Thaise massage is een groot avontuur. Er is al een tra­di­ti­o­nele Thaise lichaams­mas­sage mogelijk van 1 uur, maar ideaal gespro­ken duurt deze massage twee uur. Er is dan voldoende tijd om het hele lichaam grondig te masseren.

in buiklig worden benen gekruist en voeten omlaag geduwd Hoewel we er ons be­wust van zijn dat niet iedereen over zoveel vrije tijd beschikt, raden we de klanten die kie­zen voor een “vol­le­dige li­chaams­mas­sa­ge” toch een mas­sage aan van mini­maal ander­half uur. Dit be­te­kent niet dat minder tijd minder effectief is. Het is dan wel beter je te beperken tot de behan­de­ling van bepaalde li­chaams­de­len. Lees hiervoor VA­RI­ANTEN VAN THAISE MASSAGE.

 

Tip: Wens je alleen bepaalde delen van het lichaam te laten masseren of heb je minder tijd dan zijn varianten van de Thaise lichaams­mas­sage, die zich beperken tot bepaalde lichaamsdelen, beter geschikt.

Siam Wellness houdt je basis gezond