Siam Wellness, de beste investering in je gezondheid

Thaise oliemassage

vlag Thailand

Thaise oliemassage


Voor als je uit bent op een waan­zin­nig ont­span­nende mas­sage ...

Oliemas­sage is bo­ven­dien ge­heel pijn­loos en is ook een wel­daad voor de huid! Er wordt hier­bij ge­bruik ge­maakt van hoog­waar­di­ge mas­sa­geolie die geen spo­ren na­laat.

 

 

De massage gebeurt vol­gens jouw voor­keur op de mas­sa­ge­mat of op de mas­sa­ge­ta­fel. Ver­kies je de va­ri­ant tus­sen de har­de­re Thaise li­chaams­mas­sa­ge en de zij­de­zachte zui­vere re­lax­atie ga dan voor de mat. Verkies je de zui­vere re­lax­atie ga dan voor de ta­fel. Benchamart 'Ben' Kalam Deze tafel van het merk Body­ChoiceTM heeft een in­stel­ba­re er­go­no­mi­sche hoofd­steun die de druk van het hoofd weg­neemt bij buik­lig­ging. Door de in­stel­ba­re po­ten en de ver­stel­bare rug­leu­ning lig je al­tijd in een op­ti­male hou­ding om de mas­sage te ont­vangen.

Het is niet on­ge­woon als je door de com­for­ta­bele hou­ding en de rust­ge­vende mu­ziek in slaap valt tij­dens de be­han­de­ling.

 

Je ont­kleedt je, maar houdt je on­der­goed aan. Ver­vol­gens neem je plaats op de ta­fel en word je met hand­doe­ken be­dekt. Met vloei­en­de strijk- en kneed­be­we­gin­gen wordt een be­te­re door­bloe­ding tot stand ge­bracht, maar ook de af­voer van afval­stof­fen wordt ge­sti­mu­leerd.

 

Deze mas­sage is bij­zonder ont­span­nend en rust­ge­vend. Na af­loop voelt de huid zij­de­zacht aan. Het zou jam­mer zijn om on­mid­del­lijk na deze mas­sage te dou­chen. Laat de olie, die nu goed in de huid is ge­dron­gen en geen spo­ren na­laat op kle­ren, ge­rust enige tijd zijn werk doen.

Siam Wellness houdt je basis gezond